Videnscenterets formål

Videncenter for knoglesundhed er et nationalt forskningscenter, der blev etableret i 2018 af Sjællands Universitetshospital via en donation fra Ellab-fonden. Videncentret blev oprettet med ønsket om at sætte fokus på folkesygdommen osteoporose (knogleskørhed).

Formålet med videnscenteret er at give osteoporosepatienter et bedre liv. Det gør vi igennem flere tiltag:

  • Tidlig og målrettet opsporing af frakturer (FLS)
  • Tværfaglig forskning i osteoporose
  • At ensrette og udbrede ny viden til relevant sundhedspersonale om osteoporosepatienternes forløb.

Du kan læse mere om Videnscenterets visioner og missioner her: Om os

National Frakturopsporing (FLS)

Knogleskørhed (osteoporose) er en af Danmarks mest udbredte folkesygdomme og rammer 12 % af kvinder og mænd over 50 år. Ubehandlet knogleskørhed giver markant øget risiko for knoglebrud, og Danmark behandler p.t. i omegnen af 36.000 osteoporotiske brud om året. Heraf næsten 10.000 hoftebrud, der ofte medfører invaliditet, manglende selvhjulpenhed og markant øget dødelighed. Således vil 1 ud af 3 kvinder og 1 ud af 5 mænd over 50 år opleve et osteoporotisk brud.

Samlet blev det i 2011 beregnet, at knogleskørhed koster regioner og kommuner 11,6 milliarder kroner om året. Tallet er ved at blive opdateret, men er formentlig steget siden. Den ældre del af befolkningen stiger med 50 % over de næste 25 år. Det samme vil prisen for knogleskørhed, hvis der ikke sættes systematisk ind.

Patienter med en nylig osteoporotisk fraktur, er i stor risiko for at pådrage sig en ny fraktur. Det er derfor vigtigt at opspore patienter med risiko for nye brud og sikre, at de udredes og sættes i medicinsk behandling, således at risikoen for nye brud mindskes.

Fracture Liaison Service (FLS) er en international anerkendt koordinator-baseret metode til systematisk at forebygge nye frakturer hos patienter, der netop har haft en fraktur.

I videnscenteret arbejder vi målrettet på at udbrede FLS til hele region Sjælland. Læs videre om FLS her: National Fraktur Opsporing (FLS)

Forskning

Videncenter for Knoglesundhed har til formål at styrke den nationale forskning i osteoporose (knogleskørhed). Det gør vi i samarbejde med dygtige forskere og partnere rundt omkring i landet. Sammen arbejder vi for at styrke forskningen på tværs af sektorer og regioner - og med patienten i centrum. Derfor fokuserer vores forskning på de udfordringer i sundhedssystemet, der har direkte relevans for mennesker med osteoporose. Det er vores målsætning at den indsamlede viden bliver tilgængelig for alle.  

Hvis du vil læse mere om vores forskningsprojekter, så tryk her: Forskning

Fysisk aktivitet

Behandlingen af osteoporosepatienter kan opdeles i tre elementer; medicin, kost og fysisk aktivitet. Det største fokus indenfor sundhedsvæsenet ligger naturligvis på den medicinske behandling. Vi ved dog at patienterne i stigende grad søger vejledning til, hvordan de kan leve mere knoglevenligt gennem kost og fysisk aktivitet. Patienterne vil søge svar på deres spørgsmål hos sundhedsfaglige og på nettet. Fysiske aktivitet er særlig svær for både patienter og sundhedsfaglige at navigere i, da der mangler evidensbaseret viden på området. Der er brug for konkrete råd og vejledning til den enkelte osteoporosepatient, så fysisk aktivitet ikke medfører brud, men at diagnosen ej heller medfører inaktivitet.

I Videnscenteret har vi i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Danske Fysioterapeuter, lavet en række materialer, der skal hjælpe med formidlingen af konkret viden om fysisk aktivitet for osteoporosepatienter. Vi har bl.a. inddelt osteoporosepatienterne i tre aktivitetsniveauer, der skal hjælpe patienten med at finde passende aktiviteter, hvorved risikoen for brud minimeres, uden at patienten bliver inaktiv.

Materialet findes i to udgaver

Udgaven til den sundshedsfaglige finder du på siden Fysisk aktivitet.
Patientenudgaven finder du på Osteoporoseforeningens hjemmeside.