Videnscenter For Knoglesundhed

Fysisk aktivitet for osteoporosepatienten

februar 17, 2024 | by videnscenterforknoglesundhed-dk.preview-domain.com

Det er vigtigt, at osteoporosepatienten forbliver fysisk aktiv hele livet, på trods af risikoen for brud.

Med osteoporose er der øget risiko for knoglebrud i forbindelse med dagligdagsaktiviteter, ved fald eller ved fysisk aktivitet. Det kan derfor være bekymrende og usikkert for patienten at fortsætte med at være fysisk aktiv eller at starte nye aktiviteter. Samtidig er det som sundhedsprofessionel udfordrende at vurdere, hvad det er sikkert at rådgive patienten til.

Hvor meget må patienten?
Hvilken træning er bedst?
Hvad er sikkert?

Videnscenter for Knoglesundhed har, sammen med Danske Fysioterapeuter og Kandidater i Idræt Magnus Bendtsen og Simon Esrup, udarbejdet nyt materiale, der skal gøre det nemmere og mere sikkert at vejlede og rådgive osteoporosepatienter om fysisk aktivitet. 

Vi har delt materialet op i følgende dele

 Materiale til patientsamtalen
– Illustrationer og træningsøvelser der understøtter og guider patientsamtalen

Knoglesundhed
– Om samspillet mellem medicin, fysisk aktivitet og kost

Øvelser til osteoporosepatienter
– Øvelser til osteoporosepatienter på video 

Opdeling af patientgruppen
– Beskrivelse af grundlaget for en opdeling af osteoporosepatienter med udgangspunkt i funktionsniveau 

Belastning ved træning
– Guide til vurdering af belastning ved træning og fysisk aktivitet

Hverdagsaktiviteter
– Om hverdagsaktiviteter og osteoporose 

Casepersoner
– Et galleri af casepersoner der illustrerer mangfoldigheden blandt osteoporosepatienter