Osteoporosepatienter har en øget risiko for brud både i hverdagsaktiviteter og træning. Hverdagens aktiviteter kan derfor være en bekymring for patienter med osteoporose, og særligt de patienter der har oplevet rygsammenfald. Mange patienter er i tvivl om hvilke aktiviteter der er sikre at udføre i hjemmet og de har ofte et stort behov for vejledning.

Det er ikke muligt at lave generelle anbefalinger for hver enkelt hverdagsaktivitet. Derfor er det i højere grad vigtigt for dig som sundhedsfaglig at tale med patienten om den generelle tilgang til hverdagsaktiviteter.

Mange osteoporosepatienter kan udføre de fleste aktiviteter i hjemmet, så længe de er opmærksomme på pauser, hensigtsmæssige og varierede arbejdsstillinger og de signaler kroppen sender i form smerter og træthed i muskulaturen.

  • Oplever patienten smerter ved en aktivitet, skal aktiviteten modificeres eller undlades.
  • Oplever patienten af blive træt i ryggen under aktiviteten, bør patienten holde pause.

Når ryggen bliver træt, er det et udtryk for, at ryggens muskulatur har brug for pause. Det kan derfor være en god ide for patienten at tænke hverdagsaktiviteter som cirkeltræning. I cirkeltræningen deles aktiviteten op i mindre bidder. Bidderne er afbrudt af små pauser eller andre aktiviteter, der ikke belaster ryggens muskulatur.  

Når aktiviteterne deles op, får muskulaturen pause. Det bliver samtidig mere overskueligt for patienten at huske de gode og varierede arbejdsstillinger og at lytte til kroppens signaler.

Figuren illustrerer, hvordan udvalgte aktiviteter kan deles op, og figuren kan derfor være et godt udgangspunkt for samtalen med osteoporosepatienten.

Kontakt en fagekspert

Dette er ikke en udførlig gennemgang af ergonomiske anbefalinger for osteoporosepatienter. For en dybdegående indsigt i arbejdsstillinger, løfteteknik og udvalgte aktiviteter, henvises der til en ergoterapeut eller fysioterapeut. 

Du kan printe figuren her

Illustration af Simon Esrup