Det er vigtigt for osteoporosepatienten at være tryg i fysisk aktivitet. Mange osteoporosepatienter bliver utrygge ved fysisk aktivitet, og de har brug for vejledning. Som sundhedsfaglig kan du hjælpe patienten til at undgå inaktivitet og uhensigtsmæssig fysisk aktivitet. På den måde får patienten de bedste muligheder for at leve knoglesundt og med tryghed i fysisk aktivitet.

For at kunne målrette øvelser og vejledning til den enkelte har Videncenter for Knoglesundhed i samarbejde med Danske Fysioterapeuter udarbejdet en opdeling af osteoporosepatienter. Opdelingen tager udgangspunkt i følgende parametre: Fysisk funktionsniveau, T-score, tidligere forekomst af brud og tilstedeværelsen af andre kroniske sygdomme. Du kan læse mere om baggrunden for opdelingen under Opdeling af patientgruppen.

De 5 osteoporosegrupper

Illustrationer af Simon Esrup

Der er til hver gruppe udvalgt et antal øvelser, som er sikre for patienten at påbegynde. Med de særligt udvalgte øvelser kan både patienten og den sundsfaglige være trygge i at påbegynde fysisk aktivitet og bevægelse for patienten. Træning og rehabilitering bør altid tilrettelægges i forhold til den enkelte patient, og øvelserne kan således bruges som et udgangspunkt. Øvelserne kan ikke stå alene i længerevarende træningsforløb. Du kan læse om valg af motions- og træningsformer under Belastning ved træning.

For en dybdegående gennemgang af rehabilitering for osteoporosepatienter henviser vi til Osteoporoseforeningens fagportal for fysioterapeuter.

Patienten har brug for hjælpemidler i hverdagen eller patienten er meget stillesiddende pga. andre kroniske sygdomme, såsom KOL. Øvelserne henvender sig både til patienten med og uden tidligere brud i forbindelse med osteoporose. Har patienten oplevet et knoglebrud i forbindelse osteoporose indenfor de seneste 6 måneder, bør der tages kontakt til en fysioterapeut.

Vi anbefaler, at patienten starter med lette aktiviteter i et roligt tempo. Øvelserne kan hjælpe patienten i gang med fysisk aktivitet eller støtte en bevarelse af funktionsniveauet. Vi anbefaler, at patienten udfører øvelserne 3 gange om ugen og arbejder sig frem mod at lave øvelserne dagligt.

1) Rygøvelse med elastik, 2) Balanceøvelse, 3) Rejse og sætte sig øvelse, 4) Bækkenløft, 5) Gåtur
6) Smertelindrende øvelse
Se øvelserne til Funktionsbegrænset/stillesiddende

Se video med øvelserne til Funktionsbegrænset/stillesiddende

Læs øvelserne her 

Patienten har haft et hoftebrud eller et rygsammenfald. Bruddet ligger MERE end 6 måneder tilbage i tiden, og bruddet kan nu betragtes som stabilt. Derudover har patienten en fysisk aktiv hverdag med jævnlige gåture, indkøb og en ellers selvstændig hverdag. Har patienten oplevet et knoglebrud i forbindelse osteoporose indenfor de seneste 6 måneder, bør der tages kontakt til en fysioterapeut.

Øvelsernse bidrager til generel fysisk aktivitet, bevarer fysisk funktionsevne og styrker musklerne omkring ryggen. Vi anbefaler, at øvelserne udføres 2-3 gange om ugen.

1) Bevægelighed i ryggen, 2) Elastikøvelse, 3) Rejse og sætte sig øvelse, 4) Benløft/cykleøvelse, 5) Bækkenløft, 6) Smertelindrende øvelse

Se video med øvelserne til Hverdagsaktiv med brud.

Læs øvelserne her

Patienten er fysisk aktiv i hverdagen. Patienten går jævnligt, står selv for indkøb og begår sig selvstændigt i hverdagen. Patienten cykler, passer sin have og træner måske en smule hjemme på stuegulvet. Patienten har ikke tidligere haft knoglebrud som følge af osteoporose, og T-scoren er højere end -3,0. Er T-scoren lavere end -3.0, kan der trænes efter ”Hverdagsaktiv med brud”, og ellers bør der laves en individuel vurdering og vejledning af en fysioterapeut.

Øvelserne bidrager til den generelle fysiske aktivitet og styrker de store muskler i kroppen, med særligt fokus på at styrke musklerne omkring ryggen. Vi anbefaler, at patienten udfører øvelserne 2-3 gange om ugen.

1) Squat fra stol, 2) Diagonalløft, 3) Elastikøvelse, 4) Hop og hink, 5) Gåtur

Se video med øvelserne til Hverdagsaktiv uden brud

Læs øvelserne her

Patienten har haft et hoftebrud eller et rygsammenfald. Bruddet ligger MERE end 6 måneder tilbage i tiden, og bruddet kan nu betragtes som stabilt. Inden bruddet var patienten træningsaktiv, herunder træning, cykelture og gåture. Patienten ønsker at forblive aktiv, men patienten er usikker på, hvilke aktiviteter der er sikre at udføre. Har patienten oplevet et knoglebrud i forbindelse med osteoporose indenfor de seneste 6 måneder, bør der tages kontakt til en fysioterapeut.

Øvelsernse bidrager til generel fysisk aktivitet, bevarer fysisk funktionsevne og styrker musklerne omkring ryggen. Vi anbefaler, at øvelserne udføres 2-3 gange om ugen.

1) Elastikøvelse, 2) Lunges, 3) Diagonalløf, 4) Maveøvelser, 5) Rygøvelse, 6) Smertelindrende øvelse

Se video med øvelserne til Træningsaktiv med brud

Læs øvelserne her

Patienten er vant til at træne og har ikke tidligere haft et brud som følge af osteoporose, T-scoren er højere end -3,0. Er T-scoren lavere end -3.0, kan der trænes efter ”Hverdagsaktiv med brud”, og ellers bør der laves en individuel vurdering og vejledning af en fysioterapeut.

Øvelserne har fokus på at udfordre muskler og knogler på en sikker og effektiv måde. Alt efter hvor træningsvant patienten er, kan øvelserne være mere eller mindre velkendte og afprøvede. De er dog et godt udgangspunkt for den videre træning. Vi anbefaler, at patienten udfører øvelserne 2-3 gange om ugen.

1) Lunges, 2) Planken, 3) Rygøvelse, 4) Hop og hink, 5) Squat

Se video med øvelserne til Træningsaktiv uden brud

Læs øvelserne her