National Fraktur Opsporing (Fracture Liaison Service - FLS)

Osteoporose - en kronisk udfordring

Knogleskørhed (osteoporose er en af Danmarks mest udbredte folkesygdomm og rammer 12 % af kvinder og mænd over 50 år. Ubehandlet knogleskørhed giver markant øget risiko for at brække sine knogler, og Danmark behandler p.t. i omegnen af 36.000 osteoporotiske brud om året. Heraf næsten 10.000 hoftebrud, der ofte medfører invaliditet, manglende selvhjulpenhed og markant øget dødelighed. Således vil 1 ud af 3 kvinder og 1 ud af 5 mænd over 50 år opleve et osteoporotisk brud.

Samlet blev det i 2011 beregnet, at knogleskørhed koster regioner og kommuner 11,6 milliarder kroner om året. Tallet er ved at blive opdateret, men er formentlig steget siden. Den ældre del af befolkningen stiger med 50 % over de næste 25 år. Det samme vil prisen for knogleskørhed, hvis der ikke sættes systematisk ind.

Patienter med en nylig osteoporotisk fraktur, er i stor risiko for at pådrage sig en ny fraktur. Det er derfor vigtigt, at identificere patienter med nye brud og sikre, at de udredes og sættes i medicinsk behandling, således at risiko for nye brud undgås.

Opsporing af brud (Fracture Liaision Service - FLS)

Fracture Liaison Service (FLS) er en international anerkendt koordinator-baseret metode til systematisk at forebygge nye frakturer, hos patienter, der netop har haft en fraktur. FLS udgår typisk fra en osteoporoseklinik og styres af en dedikeret sygeplejerske/sundhedsprofessionel. Systemet er velbeskrevet under International Osteoporosis Foundation (IOF) og centre certificeres internationalt afhængig af implementeringsgraden.
Læs mere her: https://capturethefracture.org/fracture-liaison-services

I Sundhedsstyrelsens rapport var etablering af national FLS den højest prioriterede enkeltstående indsats og vurderet til at være som minimum omkostningsneutral.

Udover at sikre systematisk sreening af patienter med brud, kan systemet være med til at lette kommunikationen mellem behandlere på tværs af sektorer og være med til at sikre et godt patientforløb.

Centre med FLS eller anden systematisk opsporing af patient med brud - i Danmark.

I Danmark findes flere centre med systematisk opsporing af patienter med brud. Centrene er alle etableret på lokalt initiativ af engagerede eksperter.

Videnscenter for Knoglesundhed har kortlagt hvilke initiativer, der eksisterer nationalt til opsporing af patienter med brud.

Her findes link til de centre i Danmark, der tilbyder systematisk opsporing af patienter med brud: Link til centre

Listen opdateres løbende ved henvendelse til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sundhedsstyrelsens rapport kan læses her: https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/~/media/D1935486E993471890FF2F1BAD486FC0.ashx

 

IMG 3535

FLS ansvarlige i Videnscenter for Knoglesundhed, Lone Kragballe og Rikke Reenberg