Patientuddannelse og rehabilitering

I Danmark findes der i kommunalt regi forskellige oplysnings- og træningstilbud for osteoporosepatienter. Hvert tilbud har dets egen tilgang til patientuddannelse. Alle er dog etableret med den hensigt at øge patienternes viden om deres sygdom, for i sidste ende at have en positiv effekt på deres livskvalitet.

På Sjællands Universitetshospital Køge ønsker vi at udvikle et evidensbaseret tilbud til patienter med frakturer. Det gør vi ved dels at kortlægge hvilken evidens, der allerede findes på området nationalt som internationalt. Og dels ved at skabe overblik over udviklingen nationalt, således at vi kender alle de etablerede tilbud og deres koncept.