Patientkommunikation

Udiagnosticeret og ubehandlet osteoporose kan forårsage frakturer særligt i arme, hofter og rygrad. Disse frakturer er associeret med smerter, nedsat funktion og øget dødelighed. 

Ifølge de nuværende guidelines skal de praktiserende læger henvise borgere med én eller flere risikofaktorer for osteoporose til udredning. I realiteten foregår det dog ikke særligt systematisk, og andelen af patienter der er i behandling på landsplan udgør ca. 28 %.

Mangelfuld kommunikation mellem patient og sundhedspersonale om risici spiller tilsyneladende en vigtig rolle for den manglende identifikation af patienter i risiko. De patienter, der er i risikogruppen for frakturer er heller ikke klar over, at de er det. Begrebet ’risiko’ opfattes også forskelligt afhængigt af om du er patient eller sundhedsprofessionel. Det kan føre til misforståelser, konflikter og i sidste ende dårlige kliniske resultater.  

 Udfordringerne på kommunikationssiden er udfordrende og mangeartede.

 

Beskrivelse af Ph.d.-projekt ved Martha Monrad, Ph.d. studerende

Ph.d.-projektet skal undersøge kommunikation i patienternes rejse - fra de henvises til en udredende DXA-scanning i hospitalsregi fra egen læge eller anden afdeling pga. mistanke om knogleskørhed, til de har modtaget svar på scanningen samt en evt. behandlingsplan og behandlingsopstart. Denne patientrejse sker på tværs af sektorer og fagprofessioner. 

Undersøgelsen fokuserer særligt på personalets og patienternes formidling og forståelse af henholdsvis risici for at få knogleskørhed og risici forbundet med at have knogleskørhed, fx tolkning af scanningssvar og behandlingsmuligheder. Patienternes oplevelser vil være i centrum. Men konteksten, de opleves i, vil også blive studeret, for at forstå de vilkår, som kommunikationen skabes under og forstås igennem.

Kommunikationen undersøges gennem et feltarbejde, der vil danne ramme for både observationer af kommunikationsrum, patientinterviews i forbindelse med og efter oplevelserne, feltinterviews med det udøvende personale, telefonsamtaler mellem læge og patient, journaluddrag, henvisninger, notater i forbindelse med tidsbestilling og anden relevant kommunikation mellem personale eller mellem personale og patienter. Desuden vil ph.d.-projektet rumme en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, der har gennemgået et udredsningsforløb pga. mistanke om knogleskørhed.

Ph.d.-projektet skal resultere i en strategi for, hvordan kommunikationen kan forbedres med henblik på at højne kvaliteten af opsporingen, hvilkes formodes at øge adherence til behandling og udredning og øge ligheden blandt patienter. Strategien vil give en samlet vurdering af, hvor og hvornår det realistisk set er muligt og givtigt at ændre på indholdet i og konteksten for risikokommunikationen.

 

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.