Rapporter

Videncenter for Knoglesundhed har til formål at styrke den nationale forskning i osteoporose (knogleskørhed). Det gør vi i samarbejde med dygtige forskere og partnere rundt omkring i landet. Sammen arbejder vi for at styrke forskningen på tværs af sektorer og regioner - og med patienten i centrum. Derfor fokuserer vores forskning på de udfordringer i sundhedssystemet, der har direkte relevans for mennesker med osteoporose. Det er vores målsætning at den indsamlede viden bliver tilgængelig for alle.

Vi har samlet en del af forskningen i Rapporter


PhD-projekter

Videncenter for Knoglesundhed har flere igangværende forskningsprojekter. Projekterne er vidt forskellige, men de alle med til øge vores fælles viden om osteoporose.

Læs om vores igangværende PhD projekter