Undervisning i knogleskørhed kan give bedre forløb

Jeg vil med det her projekt, gerne gøre en forskel for den enkelte patient med knogleskørhed. Jeg synes det kunne være fantastisk hvis flere personer med knogleskørhed kunne blive tilbudt netop den form for undervisning der passer til dem.” - Mette Rubæk, kommende ph.d.-studerende ved Statens Institut for Folkesundhed og Videnscenter for Knoglesundhed.

I sit nyopstartede PhD projekt vil Mette Rubæk i løbet af de næste tre år, undersøge effekten af patientuddannelse indenfor en af Danmarks store kroniske folkesygdomme, osteoporose, også kendt som knogleskørhed.

Formålet med patientuddannelse er følge Sundhedsstyrelsen: ”at personer med kronisk sygdom tilegner sig kompetencer, der gør dem i stand til at håndtere sin kroniske sygdom bedre.”

Patientuddannelse er et relativt nyt begreb indenfor sundhedsvæsenet, og der er derfor stadig mange spørgsmål der ikke er blevet besvaret. Overordnet ved vi dog, at patientuddannelse indenfor en bred række af kroniske sygdomme kan give større livskvalitet, en følelse af at mestre sin sygdom, færre lægebesøg, mindre ængstelse og frygt for fremtiden og en højere grad af fysisk aktivitet.

22 af landets kommuner tilbyder i dag patientuddannelse til osteoporosepatienter, og de kommuner har god erfaring med og stor viden om tilbuddene. Målet for PhD projektet er få de kommunale erfaringer frem i lyset så effekten kan undersøges. Mette vil med sit PhD projekt bidrage med ny og efterspurgt viden om, hvorvidt osteoporoseskolerne har en effekt, og i så fald hvordan, hvornår og for hvem de har en effekt.

Om osteoporoseskolerne:

  • 22 af landets kommuner tilbyder i dag undervisning i knogleskørhed igennem osteoporoseskoler.
  • Et forløb består typisk af 8 – 12 ugers undervisning og træning 1-2 gange om ugen af 1 times varighed.
  • Deltagerne får bl.a. viden om sygdommen knogleskørhed, hvordan de holder sig fysisk aktive og hvordan de spiser knoglesundt.

Det er et ønske, at resultaterne fra projektet kan resultere i et forslag til en drejebog, som kommunerne kan bruge ved fremtidig implementering, kvalitetssikring og monitorering af osteoporoseskoler. Projektet kan således bidrage til, at osteoporoseskolerne bliver udbredt il flere kommuner, og at forløbene bliver individualiserede således at patienterne tilbydes den form for undervisning de har brug for. På den måde vil flest mulige danskere med knogleskørhed få indsigt i deres sygdom og lære at mestre den.

”Mit ønsker er at vi om 5-10 år ser Osteoporoseskoler i flere kommuner end i dag, og at de er tilpasset den enkelte, sådan at osteoporoseskolerne giver størst mulig gavn og positiv indflydelse på den enkeltes liv.” – Mette Rubæk PhD

projektet forventes at være færdigt i sommeren 2023.