Fra dyrefoder til kalktilskud Et stort samarbejde initieret af Arla Foods Ingrediens, Institut for Idræt og Ernæring og Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet, Institut for Fødevarer ved Århus Universitet, Food and Drug Administration i USA og Videnscenter for Knoglesundhed, skal undersøge om et spildprodukt fra mejeriindustrien, kan være med i forebyggelsen af knogleskørhed.

Spildproduktet fra mejeriproduktionen, der er en del af det, som bliver til overs i osteproduktionen hedder permeat, indeholder mælkemineraler, som har et højt indhold af calcium. Permeat bliver på nuværende tidspunkt solgt som sukkererstatning i fødevareindustrien, til foder til dyr eller går til biogas.

En del af hypotesen i projektet er, at optagelsen af calcium ved indtagelse af det opkoncentrerede permeatprodukt, vil være højere end ved calcium-carbonat. Calcium-carbonat er det mest udbredte kalktilskud, og optagelsen er her kun omkring 28%.

Fakta om Permeat

  • Permeat er en del af restproduktet fra osteproduktionen og er rig på calcium.
  • Arla producerede 62.000 Mton i 2019
  • Heraf var 46.000 Mton fødevarekvalitet
  • 000 Mton var foderkvalitet
  • I 2017 var fordeling 50/50 mellem fødevare- og foderkvalitet

Det høje naturlige indhold af mælke-calcium i permeat er årsagen til, at produktet måske kan have gavnlige effekter på knoglerne. Effekten på knoglerne skal undersøges ved to forskellige forskningsstudier. Et mindre akut-studie med 10 kvindelige forsøgspersoner, skal undersøge optagelsen af calcium fra opkoncentreret permeat (mælkemineraler). Her vil optagelsen af calcium fra mælkemineraler blive sammenlignet med optagelsen af calcium-carbonat og placebo.

Derudover skal et studie med 400 kvinder undersøge effekten på knogletætheden og celleaktiviteten i knoglerne, målt ved DXA-scanning og såkaldte knoglemarkører i blodet.

”Vi håber, at vi i studiet kan se, at knogletabet i forbindelse med overgangsalderen bliver mindre, når vi giver opkoncentreret permeat til kvinderne. Tænk hvis vi kunne stoppe den negative udvikling i knoglerne bare en lille smule.” - PhD-studerende Majbritt Hybholt Hare.

I studiet bliver det opkoncentrerede permeatprodukt produceret som en kombination af calciumtabletter og pulver, men på længere sigt, er målet at udvikle calciumrige fødevarer som passer ind i hverdagen. Opkoncentreret permeat vil også blive undersøgt i kombination med et kostfiberpræparat kaldet inulin. Hypotesen herfor er at inulin kan øge optaget af calcium yderligere ved at sikre at større del af tarmen bidrager til optagelsen af calcium gennem en gunstig sammensætning af tarmfloraen, der styrer calciumopløseligheden og tarmvæggenes sundhed.

”Alle de fødevarer som vi ved har flere effekter, end blot at levere energi til kroppen, såsom kostfibre, er det vi kalder funktionelle fødevare. Det er virkelig spændende fordi vi kan gå ind og påvirke kroppen med et lækkert produkt, der samtidig er sundt.” – Majbritt Hybholt Hare

Projektet er sat til at vare i 5 år, og selvom Majbritts PhD projekt desværre kun muliggør hendes medvirken i 3 af årene, så håber Majbritt på at resultaterne fra projektet kan være startskuddet til en bølge af ny forskning på området:

”Jeg håber, at vi med dette projekt, finder et kalkprodukt, som kan bidrage mere optimalt til knoglesundheden end de kalktilskud vi har i dag. Hvis ikke med det nuværende produkt, så håber jeg, at den viden vi får, kan være med til at kickstarte andre forskningsprojekter, der kan bidrage til mere viden om forebyggelse af knogleskørhed og brud.” – Majbritt Hybholt Hare