Videnscenter for knoglesundhed arbejder på at være det faglige samlingspunkt for nationale og lokale osteoporosetiltag, som fx FLS og Osteoporoseskoler. Vi sidder derfor med i en række arbejdsgrupper, faglige netværker og styregrupper

Faglig styregruppe

National FLS gruppe

FLS netværksgruppe