Den faglige styregruppe varetager en overordnet rådgivende funktion i forhold til centrets forskningsgrupper.
Styregruppen er sammensat af specialister fra alle landets regioner.
Deltagerne i den faglige styregruppe var ved begyndelsen af 2019:

Overlæge, ph.d. Mette Friberg Hitz
Sjællands Universitetshospital Køge
Centerleder
Leder af styregruppe

Overlæge, ph.d. Charlotte Landbo-Tofteng
Sjællands Universitetshospital Køge
Medlem af styregruppe

Professor, ph.d. Bo Abrahamsen
Holbæk Sygehus
Medlem af styregruppe

Overlæge, ph.d. Pia Eiken
Nordsjællands Hospital Hillerød
Medlem af styregruppe

Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jens-Erik Beck Jensen
Hvidovre Hospital
Medlem af styregruppe 

Ledende overlæge, ph.d. Pernille Hermann
Odense Universitetshospital
Medlem af styregruppe

Professor, dr.med, ph.d. Bente Langdahl
Aarhus Universitetshospital
Bestyrelsesmedlem
Osteoporoseforeningen
Medlem af styregruppe

Professor, ph.d. Peter Vestergaard
Aalborg Universitetshospital
Medlem af styregruppe