Den nationale FLS arbejdsgruppe arbejder med at sætte rammerne for udvikling af en strategiplan med særlig fokus på implementeringsdelen.
Arbejdsgruppen arbejder ud fra, at systematisk opsporing af patienter med brud, er en af de vigtigste indsatser til at sikre, at patienter med lav-energi frakturer pga. knogleskørhed, sikres relevant udredning og behandling.

 

Deltagerne i arbejdsgruppen:

Overlæge, ph.d. Mette Friberg Hitz
Sjællands Universitetshospital Køge
Centerleder

Overlæge, ph.d. Charlotte Landbo-Tofteng
Sjællands Universitetshospital Køge

Professor, ph.d. Bo Abrahamsen
Holbæk Sygehus

Overlæge, ph.d. Pia Eiken
Nordsjællands Hospital Hillerød

Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jens-Erik Beck Jensen
Hvidovre Hospital

Ledende overlæge, ph.d. Pernille Hermann
Odense Universitetshospital

Professor, dr.med, ph.d. Bente Langdahl
Aarhus Universitetshospital
Bestyrelsesmedlem
Osteoporoseforeningen

Professor, ph.d. Peter Vestergaard
Aalborg Universitetshospital