Denne netværksgruppe har til formål at sikre videns- og erfaringsdeling inden for systematisk opsporing af brud.

Der arbejdes for, at systematisk frakturopsporing tilbydes alle patienter med lav-energi frakturer i Danmark.

Der afholdes 1-2 årlige møder.

Deltagere:
Sygeplejersker der arbejder med FLS eller anden opsporing af brud.

 

Erfaringer fra FLS i Danmark

HOLBÆK
Medicinsk Afdeling i Holbæk var de første til at indføre FLS i Danmark. Overlæge Per Johansen stiftede bekendtskab med systemet, da han som ung læge arbejde i England. Han så allerede dengang, at det gav rigtig god mening, at sikre udredning af de patienter, der havde haft brud og implementerede FLS på Reumatologisk Ambulatorium i Holbæk, da han kom tilbage til Danmark.

Medicinsk Afdeling i Holbæk har arbejdet med FLS i mange år og besidder stor erfaring med de 13 FLS fokus områder. De har løbende måtte reorganisere arbejdsgangene efterhånden som de fik erfaring i, hvordan det var bedst at organisere arbejdet.

Holbæk Sygehus vinder pris for behandling af knogleskørhed:
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/holbaeksygehus/om-sygehuset/paa-forkant-med-udviklingen/Sider/Knogleskoerhed.aspx

Anne Frederiksen er sygeplejerske med specialviden indenfor osteoporose og FLS. Anne deler sin erfaring med de andre FLS-sygeplejersker og FLS-koordinatorer i Danmark.

I Holbæk har man måtte erkende, at det er alt for sårbart kun at have en sygeplejerske til at varetage FLS funktionen og man har derfor fordelt arbejdet på flere specialist sygeplejersker.

Kontaktperson FLS-koordinator/sygeplejerske
Anne Frederiksen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

HVIDOVRE
FLS programmet dækker både ambulante og indlagte patienter, der har pådraget sig en lav-energifraktur på Københavns Universitetshospital, Hvidovre.

Vi startede med FLS i 2009, hvor vi primært havde fokus på patienter med hoftenære frakturer, i 2015 udvidede vi vores program til alle patienter med lav-energifrakturer.

Der er tilknyttet 5 læger, 5 sygeplejersker og 2 DXA operatører til FLS programmet.

Vi arbejder tæt sammen med Ortopædkirurgisk afdeling, Akutafdelingen og Rehabiliteringscenteret.

Vores personale arbejder i teams; hofte fraktur teamet og ikke-hofte fraktur teamet. Alle hofte-fraktur patienters journaler evalueres af to FLS sygeplejersker på ugebasis ud fra en udviklet FLS algoritme, der vurderer mental status, alder og co-morbiditet. Patienter, der vurderes kandidater til videre udredning, tilbydes en ambulant opfølgning i Osteoporoseafdelingen efter 3-6 mdr. Her gennemføres DXA-skanning inkl. VFA og der tages blodprøver inden konsultation med lægen.

Patienter med andre brud end hoftebrud, kan ringe til vores FLS service for at booke en aftalte. I Ortopædkirurgisk ambulatorium og i Akutafdelingen, har vi plakater og foldere, som beskriver sammenhængen imellem brud og osteoporose. Personalet i afdelingerne der behandler patienter med brud, kan ligeledes opfordre patienterne til at blive udredt for knogleskørhed, ved at kontakte os og er behjælpelige med at dele folderne ud.

Kontaktperson FLS-koordinator/sygeplerske
Jette Nielsen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
www.capturethefracture.org/hvidovre-hospital

 

HILLERØD
I Endokrinologisk Ambulatorium, Nordsjællands Hospital - Hillerød, startede overlæge Pia Eiken og osteoporose-sygeplejerske Alice Hansen i oktober 2009 op med at tilbyde patienter med hoftenært brud en udredning og behandling for osteoporose. Denne opsporing af osteoporose-patienter blev senere mere fokuseret og til et frakturforebyggelses-program.

Egentlig målrettet FLS startede i foråret 2018, hvor sygeplejerske Alice Hansen blev ansat som FLS koordinator og gik igang med at finde metoder til opsporing af relevante fraktur-patienter. Opsporings-arbejdet blev sat igang og efterfølgende evalueret for at optimere arbejdsgangene - dette er en løbende proces. Som ene FLS-koordinator er sygeplejerske Alice Hansen meget opmærksom på, hvordan hun bedst muligt udnytter sin tid.

Udfordringer med at identificere patienter til forebyggelsesprogrammet og indhente samtykke til at kontakte patienterne har været den del af forløbspakken, som sygeplejerske Alice Hansen hele tiden evaluterer og prøver at forbedre.

Endokrinologisk Ambulatorium blev i foråret 2019 certificeret via IOF (International Osteoporosis Foundation) og modtog i juni 2019 bronzemedalje af IOF.

Kontaktperson FLS-koordinator/sygeplejerske
Alice Hansen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.