Sundhedsstyrelsen har netop lanceret app’en ”Mine Knogler”, som kan downloades gratis af alle der har en smartphone eller tablet.

Appen giver adgang til den nyeste viden om sygdommen osteoporose. Appen er udviklet af førende eksperter og forskere indenfor osteoporose, herunder Videnscenter for Knoglesundhed.

I appen kan man dels finde viden om sygdommen og behandling samt via interaktive funktioner beregne det daglige indtag af kalk, indtaste T-score på en kurve og finde konkret vejledning omkring fysisk aktivitet med øvelser der er tilpasset den enkeltes funktionsniveau.

”Vi er i Videnscenteret meget glade for, at kunne være med til at løfte området omkring mestring af livet med kronisk sygdom, i samarbejde med Sundhedsstyrelsen”

Du kan finde appen i Apple Store eller på Google play.

Hvis du vil vide mere:
 www.Mine-knogler.dk - SST - Osteoporoseforeningen

 

 

Videnscenter for Knoglesundhed har ved indgangen til februar 2021 lanceret konceptet ”Fysisk aktivitet for osteoporosepatienter”. Konceptet skal hjælpe osteoporosepatienter med at forblive fysisk aktive, på trods af deres sygdom. Målet er at konkretisere og ensrette den vejledning, der gives til osteoporosepatienter om fysisk aktivitet. Derfor er konceptet lanceret i samarbejde med Danske Fysioterapeuter og Osteoporoseforeningen. Du kan læse mere om konceptet her

I anledning af den Internationale Osteoporosedag d. 20. oktober, havde Sjællands Universitetshospital Køge royalt besøg. H.K.H. Prinsesse Benedikte deltog ved Osteoporoseforeningens uddeling af forskningslegater til fremtidig forskning i osteoporose. Som led i arrangementet deltog Mette Friberg Hitz, centerleder ved Videnscenter for Knoglesundhed. Mette holdt oplæg, hvor hun gjorde status på Videnscentrets arbejde med at fremme viden på osteoporoseområdet.

I august 2020 opstarter ph.d. studerende Mette Rubæk et Ph.d.-projekt i samarbejde Videncentret. Projektet skal undersøge effekten af patientuddannelse inden for osteoporose. Helt specifikt skal projektet undersøge, om de danske osteoporoseskolerne har en effekt, og i så fald hvordan, hvornår og for hvem de har en effekt.

Det er projektets mål, at resultaterne i sidste ende kan udmøntes i en drejebog til gavn for kommunerne. Drejebogen kan være udgangspunktet for fremtidig implementering, kvalitetssikring og monitorering af osteoporoseskoler. Læs mere om projektet her (link til https://videnscenterforknoglesundhed.dk/forskning/phd-projekter/80-undervisning-i-knogleskorhed-kan-give-bedre-forlob )

Stort projekt skal undersøge om permeat, et spildprodukt fra mejeriindustrien, kan bruges i forebyggelsen af knogleskørhed. I juni 2020 igangsatte ph.d.-studerende Majbritt Hybolt Hare et forskningsstudie i samarbejde med Videnscenter for Knoglesundhed og en række institutter indenfor fødevare og ernæring. Hele 400 kvinder skal indgå i studiet, hvor effekten af et kalktilskud, baseret på permeat, undersøges ved DXA-scanninger og målinger på knoglemarkører i blodet. Læs mere om projektet her (link til https://videnscenterforknoglesundhed.dk/forskning/phd-projekter/81-fra-dyrefoder-til-kalktilskud )

I april 2019 lød startskuddet til et ph.d.-projekt om patientkommunikation. Ph.d.-studerende Martha Monrad står bag projektet, der skal undersøge den kommunikation patienterne møder i sundhedsvæsnet. Martha er bl.a. fokuseret på at undersøge hvordan patientkommunikationen har indflydelse på patienternes viden og adfærd, særligt i forbindelse med medicinindtag. Det er målet, at projektet, ud fra resultaterne, skal give forslag til hvordan patientkommunikation fremadrettet kan bidrage til at forbedre patienters medicinadfærd. Læs mere om projektet her (link til https://videnscenterforknoglesundhed.dk/forskning/phd-projekter/79-ny-tilgang-til-patientkommunikation-skal-forbedre-den-medicinske-adfaerd-hos-osteoporosepatienter )