I april 2019 lød startskuddet til et ph.d.-projekt om patientkommunikation. Ph.d.-studerende Martha Monrad står bag projektet, der skal undersøge den kommunikation patienterne møder i sundhedsvæsnet. Martha er bl.a. fokuseret på at undersøge hvordan patientkommunikationen har indflydelse på patienternes viden og adfærd, særligt i forbindelse med medicinindtag. Det er målet, at projektet, ud fra resultaterne, skal give forslag til hvordan patientkommunikation fremadrettet kan bidrage til at forbedre patienters medicinadfærd. Læs mere om projektet her (link til https://videnscenterforknoglesundhed.dk/forskning/phd-projekter/79-ny-tilgang-til-patientkommunikation-skal-forbedre-den-medicinske-adfaerd-hos-osteoporosepatienter )