Videnscenter for Knoglesundhed har ved indgangen til februar 2021 lanceret konceptet ”Fysisk aktivitet for osteoporosepatienter”. Konceptet skal hjælpe osteoporosepatienter med at forblive fysisk aktive, på trods af deres sygdom. Målet er at konkretisere og ensrette den vejledning, der gives til osteoporosepatienter om fysisk aktivitet. Derfor er konceptet lanceret i samarbejde med Danske Fysioterapeuter og Osteoporoseforeningen. Du kan læse mere om konceptet her