I august 2020 opstarter ph.d. studerende Mette Rubæk et Ph.d.-projekt i samarbejde Videncentret. Projektet skal undersøge effekten af patientuddannelse inden for osteoporose. Helt specifikt skal projektet undersøge, om de danske osteoporoseskolerne har en effekt, og i så fald hvordan, hvornår og for hvem de har en effekt.

Det er projektets mål, at resultaterne i sidste ende kan udmøntes i en drejebog til gavn for kommunerne. Drejebogen kan være udgangspunktet for fremtidig implementering, kvalitetssikring og monitorering af osteoporoseskoler. Læs mere om projektet her (link til https://videnscenterforknoglesundhed.dk/forskning/phd-projekter/80-undervisning-i-knogleskorhed-kan-give-bedre-forlob )