Stort projekt skal undersøge om permeat, et spildprodukt fra mejeriindustrien, kan bruges i forebyggelsen af knogleskørhed. I juni 2020 igangsatte ph.d.-studerende Majbritt Hybolt Hare et forskningsstudie i samarbejde med Videnscenter for Knoglesundhed og en række institutter indenfor fødevare og ernæring. Hele 400 kvinder skal indgå i studiet, hvor effekten af et kalktilskud, baseret på permeat, undersøges ved DXA-scanninger og målinger på knoglemarkører i blodet. Læs mere om projektet her (link til https://videnscenterforknoglesundhed.dk/forskning/phd-projekter/81-fra-dyrefoder-til-kalktilskud )