Baggrund

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2018 en afdækning af den samlede indsats mod osteoporose på baggrund af SATS-puljemidler afsat til området. I forbindelse med afdækning valgte Sundhedsstyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forskellige faglige selskaber, foreninger og myndigheder.

På baggrund af input fra arbejdsgruppen har Sundhedsstyrelsen udarbejdet forslag til 13 indsatsforslag for at løfte osteoporoseområdet generelt. De forskellige indsatser er inddelt i fire grupperinger: Forebyggelse og rehabiliteringRettidig opsporing og diagnostikMedicinsk og kirurgisk behandling og Tværsektoriel sammenhæng.

Læs gerne hele rapporten eller uddrag her: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/~/media/D1935486E993471890FF2F1BAD486FC0.ashx

Osteoporose er anerkendt som en folkesygdom i Danmark, og i dag har 172.000 danskere diagnosen osteoporose. Det vurderes dog, at op imod 500.000 reelt lever med osteoporose. Der er derfor brug for en fremtidig prioriteret indsats, der skal give et generelt løft til osteoporoseområdet, så der nationalt afsættes økonomiske midler til at løfte de forskellige osteoporoseopgaver regionalt og kommunalt.

Opgave

Formålet med ekspertmødet og workshoppen er, at foretage en prioritering af de 13 forskellige indsatsforslag og bringe dem ned til 4-5 indsatsområder og en fremadrettet sammenhængende prioritering for osteoporoseområdet. Til denne øvelse har vi valgt at se på de 13 indsatsområder ud fra et klassisk patientforløb: Opsporing – Diagnostik – Behandling – Rehabilitering, og sammen skal vi formulere én prioriteret indsats for hver fase i patientforløbet.

Størstedelen af ekspertmødet vil foregå som workshops, hvor deltagerne inddeles i hold, og hvor der vil være tid til, at hvert hold kan arbejde med hvert af de fire emner.