30.04.19 Kl. 10.00 - 15.00

Nationalt ekspertmøde om osteoporose.
Videnscenter for Knoglesundhed afholder ekspertmøde omkring den fremtidige indsats for osteoporose.
Efter mødet udarbejdes en rapport over eksperternes prioriteringer, der skal bruges som afsæt for den videre indsats - fagligt såvel som politisk.

 

03.10.19 Kl. 14.00 - 17.30

Nationalt FLS netværksmøde.
Videnscenter for Knoglesundhed ønsker at etablere et nationalt netværk til sikring af videns- og erfaringsdeling inden for systematisk opsporing af brud.

 

09.10.19 Kl. 14.00 - 17.00

Workshop for patienter med knogleskørhed.
Denne workshop skal bidrage til, at Videnscenter for Knoglesundhed bliver klogere på livet som osteoporosepatient.
Erfaringerne fra patienterne skal bruges til at forbedre patientforløbene og til at sikre, at den rette viden er tilgængelig for patienterne.

 

19.11.19 Kl. 12.00 - 18.00

Workshop omkring inspiration til udvikling af træningsmateriale for patienter med osteoporose.
Videnscenter for Knoglesundhed ønsker at få overblik over hvilke patientkategorier, der kan være relevante at udarbejde træningsmateriale til og hvilke metoder der bedst matcher de enkelte patientkategorier. Ligeledes modtage inspiration til hvordan træningsmaterialet kan formidles til patientkategorierne.

 

20.11.19 Kl. 10.00 - 15.00

Ekspertmøde/workshop vedr. FLS.
Videnscenter for Knoglesundhed afholder workshop m.h.p. udarbejdelse af en national strategi for FLS.
Formålet med workshoppen er at sætte rammerne for udvikling af en strategiplan med særlig fokus på implementeringsdelen.

 

17.12.19 Kl. 09.00 - 17.00

2. workshop omkring inspiration til udvikling af træningsmateriale for patienter med osteoporose.
Opfølgning på workshop 19.11.19 hvor der arbejdes videre med udarbejdelse af træningsmaterialet.