Kun to ud af ti personer med knogleskørhed bliver diagnosticeret og kommer i behandling. Den statistik vil et nyt nationalt videnscenter for knoglesundhed komme til livs. Det sker takket være en donation på 10 millioner kroner fra Ellab-fonden. 

 550.000 mennesker lider af osteoporose, som i folkemunde kaldes knogleskørhed. Langt størstedelen ved ikke, at de har sygdommen og opdager den først efter flere brud på for eksempel håndled, hofte eller skulder. Og når først patienten har haft brud, er risikoen for flere brud større.

Et nationalt videnscenter for knoglesundhed oprettes på Sjællands Universitetshospital for at skabe ny viden og forskning på området, der kan forbedre opsporing, udredning og behandling af patienter med osteoporose.
 

Systematisk opsporing

Videnscenteret skal blandt andet arbejde for, at flere patienter med osteoporose bliver diagnosticeret og kommer i behandling.
- Vi har klare faktorer for, hvornår man er i risikogruppen. Alligevel er det kun hver femte med sygdommen, der bliver diagnosticeret og behandlet, siger overlæge Mette Friberg Hitz fra Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital i Køge, som er initiativtager til og leder af videnscenteret.
- Videnscenter for Knoglesundhed skal arbejde for en bedre systematisk opsporing af patienter, der har haft brud, og samtidig formidle risikofaktorerne, så flere bliver undersøgt, og vi får forebygget, at sygdommen udvikler sig, udtaler Mette Friberg Hitz.
Centeret skal også udarbejde retningslinjer for, hvordan udredning og behandling organiseres bedst på tværs af sektorer, samt sikre evidensbaseret viden om effekt af rehabilitering for patienter, der har haft brud.
 

Ensartet indsats

Oprettelsen af Videnscenter for Knoglesundhed er sket i samarbejde med Osteoporoseforeningen, som ser det nationale center som et vigtigt aktiv for patienter med osteoporose:
- Selvom Danmark er et lille land, er indsatsen for at opspore knogleskørhed og den tilgang, man har til behandling og uddannelse af osteoporosepatienter meget forskellig og helt afhængig af, hvor man tilfældigvis bor. Det er ikke rimeligt, og det er bl.a. det, videnscentrets forskning og tætte samarbejde på tværs af geografi og faggrupper skal rette op på, fortæller Ulla Knappe, landsformand i Osteoporoseforeningen.
 

Donation på 10 millioner

Det nationale center er kommet til via en donation på 10 millioner kroner fra Ellab-fonden, som prioriterer at støtte folkesygdomme, som trænger til særligt fokus. Pengene, der løber over fem år, skal bruges til at opbygge det nationale center, hvis viden og forskning kommer hele landet til gavn. 
- Vi samler specialister på tværs af regioner. Resultaterne skal være evidensbaseret, og vi skal skabe ringe i vandet med den viden, vi får.
Centeret består af en faglig styregruppe med eksperter i knogler landet over. Derudover samarbejder centeret med Osteoporoseforeningen, Statens Institut for Folkesundhed og Institut for Kommunikation på Roskilde Universitet.