Den 2. oktober 2019 deltog Videnscenter for Knoglesundhed i debatmøde på Christiansborg om en koordineret helhedsplan for knogleskørhed (osteoporose).

Initiativ til mødet var taget af Osteoporoseforeningen i samarbejde med formand for Sundhedsudvalget Jane Heitmann (V).

Videnscenter for Knoglesundheds opgave var at præsentere Fagligt indspark til løft af osteoporoseområdet. Notat på baggrund af ekspertmøde afholdt af Nationalt Videnscenter for Knoglesundhed. 

Rapporten er udarbejdet i forlængelse af Sundhedsstyrelsens (SST) rapport En afdækning af den samlede indsats mod osteoporose (2018), hvor ekspertgruppen har arbejdet videre med de 13 indsatsområder identificeret af SST og foretaget en faglig prioritering og konkretisering af indsatsen.

Hovedkonklusionen fra både SST og Ekspertgruppens rapporter - er vigtigheden af at få implementeret et nationalt fraktur opsporingsprogram  til sikring af, at patienter med osteoporotiske brud, bliver relevant udredt og behandlet for osteoporose. Metoden som er kendt som Fracture Liaison Servirce, er internationalt valideret og har vist sig at være omkostningsbesparende.

Læs mere i Ekspertrapporten her:

Læs SST rapporten her: https://sst.dk

 

Knoglernes dag på folkemødet 2019

Amgen og UCB afholder Knoglernes dag for at oplyse deltagerne på folkemødet om den glemte og oversete folkesygdom, knogleskørhed.

Videnscenter for Knoglesundhed er repræsenteret ved Mette Friberg Hitz, centerleder, der blandt andet skal deltage i politisk paneldebat som ekspert.

Kun to ud af ti personer med knogleskørhed bliver diagnosticeret og kommer i behandling. Den statistik vil et nyt nationalt videnscenter for knoglesundhed komme til livs. Det sker takket være en donation på 10 millioner kroner fra Ellab-fonden.