Videncenter for Knoglesundhed er etableret på Sjællands Universitetshospital Køge under Medicinsk afdeling.

Ledelsen af centret er organiseret i en bestyrelse, en faglig styregruppe og centerlederen. Centerlederen varetager den daglige ledelse af Videncenter for Knoglesundhed.

Forskningsaktiviteterne på Videncenter for Knoglesundhed er organiseret i fire strategiske områder:

  • Sundhedsoplysning, vidensdeling og uddannelse
  • Tidlig opsporing og behandling
  • Tværfaglige behandlingstilbud ved komplikationer til osteoporose og behandling
  • Behandlingsvarighed, fastholdelse og kontrol

De strategiske forskningsområder har hver sin ansvarlige for den daglige drift af projekterne.

Bestyrelse

Bestyrelsen har til formål at sikre at centerets arbejde er i overensstemmelse med målsætningen.
Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra Sjællands Universitetshospital og Osteoporoseforeningen samt centerlederen.
Bestyrelsen bestod ved begyndelsen af 2019 af:

Konstitueret vicedirektør Henrik Møller
Sjællands Universitetshospital
Bestyrelsesformand

Overlæge, dr.med. Lars Hyldstrup
Osteoporoseforeningen
Bestyrelsesmedlem

Overlæge, ph.d., klinisk lektor Mette Friberg Hitz
Sjællands Universitetshospital Køge
Centerleder
Bestyrelsesmedlem

 

Faglig styregruppe

Den faglige styregruppe varetager en overordnet rådgivende funktion i forhold til centrets forskningsgrupper.
Styregruppen er sammensat af specialister fra alle landets regioner.
Deltagerne i den faglige styregruppe var ved begyndelsen af 2019:

Overlæge, ph.d. Mette Friberg Hitz
Sjællands Universitetshospital Køge
Centerleder
Leder af styregruppe

Overlæge, ph.d. Charlotte Landbo-Tofteng
Sjællands Universitetshospital Køge
Medlem af styregruppe

Professor, ph.d. Bo Abrahamsen
Holbæk Sygehus
Medlem af styregruppe

Overlæge, ph.d. Pia Eiken
Nordsjællands Hospital Hillerød
Medlem af styregruppe

Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jens-Erik Beck Jensen
Hvidovre Hospital
Medlem af styregruppen 

Ledende overlæge, ph.d. Pernille Hermann
Odense Universitetshospital
Medlem af styregruppen

Professor, dr.med, ph.d. Bente Langdahl
Aarhus Universitetshospital
Bestyrelsesmedlem
Osteoporoseforeningen
Medlem af styregruppen

Professor, ph.d. Peter Vestergaard
Aalborg Universitetshospital
Medlem af styregruppen 

 

Medarbejdere

Mette Friberg Hitz
Centerleder
Overlæge, ph.d., klinisk lektor

Tenna Follmann
Ledelsessekretær

Charlotte Landbo Tofteng
Osteoporosespecialist
Overlæge, ph.d.

Lone Kragballe Rasmussen
Projektsygeplejerske

Pia Raaschou
Projektsygeplejerske

Rikke Mindahl Reenberg
FLS projektansvarlig, klinisk osteoporosevejleder

Dorthe Bjerring Pedersen
Klinisk osteoporosevejleder