Videnscenter for knoglesundhed er et nationalt forskningscenter, der blev etableret i 2018 af Sjællands Universitetshospital via en donation fra Ellab-fonden. Videncentret blev oprettet med ønsket om at sætte fokus på folkesygdommen osteoporose (knogleskørhed).

Vores vision er at give patienter med osteoporose et bedre liv.

Vores mission er at fremme viden om knoglesundhed og osteoporose hos borgere, patienter, behandlere og beslutningstagere.

Sammen med vores partnere arbejder vi for at styrke forskningen i knoglesundhed. Det sker på tværs af sektorer og regioner - og med patienten i centrum.

 

Derfor fokuserer vores forskning på de udfordringer i sundhedssystemet, der har direkte relevans for mennesker med osteoporose. Det er vores opgave at sikre, at osteoporose diagnosticeres og behandles så tidligt og så godt som muligt.

Det er vores målsætning at den indsamlede viden bliver tilgængelig for alle.

Vi er et stort team af medarbejder som arbejder i Videnscenter for Knoglesundhed.
Du kan læse mere om måden vi er organiseret på, hvem der er en del af teamet og hvordan du kan kontakte os på nedenstående link.

KONTAKT OS