Ekspertrapport

Nationalt Videnscenter for Knoglesundhed har sammen med førende eksperter inden for osteoporoseområdet og Osteoporoseforeningen taget initiativ til at arbejde videre med de 13 forslag fra Sundhedsstyrelsen med henblik på at sikre videre fremdrift på området. Formålet har været at frembringe et fagligt afstemt udgangspunkt for den fremtidige indsats inden for osteoporose. Sammen har vi foretaget en prioritering af de 13 forskellige indsatsområder, hvoraf nogle af indsatsområderne går på tværs af kategorierne Vores tilgang har været at se på indsatsområderne ud fra fire overordnede emner svarende til patientforløbet: Forebyggelse – Diagnostik – Behandling – Rehabilitering.

Læs Ekspertrapporten

 


Skolerapport

Videnscenter for Knoglesundhed har med baggrund i den øgede opmærksomhed på patientuddannelse og rehabilitering indenfor osteoporoseområdet, foretaget en afdækning af de eksisterende regionale og kommunale rehabiliteringstilbud indenfor osteoporose i Danmark. Det har været ønsket, dels at kortlægge de eksisterende tilbuds geografiske placering, men også at beskrive de eksisterende tilbud i forhold til de af sundhedsstyrelsens fremsatte minimumskrav til Kvalitetssikring af patientuddannelse (2012)

Læs Skolerapporten