Fysioterapeuter med specialviden om træning og rehabilitering

Fysioterapeuter, som har deltaget på Danske Fysioterapeuters kursus om osteoporose, har specialiseret viden om træning og rehabilitering af borger med osteoporose.

Denne rapport præsenterer en oversigt over nuværende trænings- og rehabiliteringstilbud for borgere med osteoporose, som ikke er kommunale osteoporoseskoler. I oversigten findes detaljer om de specefikke tilbud fordelt på regioner. Alle fysioterapeuter på listen har gennemført Danske Fysioterapeuters kusus om osteoporose.

Version: Januar 2023

Forside Liste over fysioterapeuter med spec viden

 


 

Test og evaluering af materiale til sygeplejersker

Videnscenteret har udvikliet et materialesæt til sygeplejesker og læger på landets osteoporoseklinikker. Materialesættet blev testet og evalueret i foråret 2022.

Materialesættet var værdifult for de sundshedsprofessionelle, nemt at tage i brug og anvendeligt under forskellie strukturer og vilkår.

Resultaterne fra testen og evalueringen er samlet i rapporten. 

Version: Januar 2023

Forside Test på klinikker


 

Test og evaluering af materiale til fysioterapeuter

Videnscenteret har udvikliet et materialesæt til fysioterapeuter. Materialesættet består af 8 Dialogkort, en Quickguide og en e-lærings platformen. 
Udviklingen af materialet startede i 2021, og siden da er materialet blev testet af to omgange. Den afsluttende test og evaluering foregik på Danske
Fysioterapeuters osteoporosekursus i foråret 2022.

Materialesættet opleves som brugbart, og fysioterapeuterne giver udtryk for at de konkrete redskaber har gjort det lettere at besvare patienternes spørgsmål; ”Hvad kan jeg selv gøre? ”. Redskaberne gør det lettere at vejlede patienterne så de føler sig trygge i at være fysisk aktive, uanset niveau.

Resultaterne fra test og evaluering er samlet i rapporten.

Version: September 2022

Rapport Materialer Til Fys 2022 Final  Tillæg 2022

 


RKKP database ansøgning

Nærværende arbejdspapir udgør de foreløbige resultater af de drøftelser, som ekspertgruppen har haft til dato.
Arbejdspapiret skal forberede ansøgningen til RKKP om en national database for osteoporose.
Drøftelserne har til formål at finde meningsfulde mål for god kvalitet i opsporing, udredning, timing, behandling, opfølgning og rehabilitering/genoptræning.

De mål, der er angivet i papiret, er til hver en tid genstand for justering såfremt der kommer ny viden eller lignende.

   Version: April 2022

   RKKP2    

Arbejdsgruppen 
     
Mette Friberg Hitz
Bo Abrahamsen
Bente L Langdahl
Pia Eiken
Jens-Erik Beck Jensen
Henrik Palm
Pernille Hermann
Peter Vestergaard

    


Osteoporose i fysioterapeien

Videnscenter for Knoglesundhed har i samarbejde med Danske Fysioterapeuter forfattet en statusartikel og praksisartikel om fysisk aktivitet og træning for patienter med osteoporose.

  • Publiceret af Danske Fysioterapeuter i fagbladet Fysioterapeuten nr. 7 og nr. 8 2021. 

Statusartikel              Praksisartikel

Se Tabel til praksisartikel 

Se referenceliste til statusartikel og praksisartikel

 


Ekspertrapport

Nationalt Videnscenter for Knoglesundhed har sammen med førende eksperter inden for osteoporoseområdet og Osteoporoseforeningen taget initiativ til at arbejde videre med de 13 forslag fra Sundhedsstyrelsen med henblik på at sikre videre fremdrift på området. Formålet har været at frembringe et fagligt afstemt udgangspunkt for den fremtidige indsats inden for osteoporose. Sammen har vi foretaget en prioritering af de 13 forskellige indsatsområder, hvoraf nogle af indsatsområderne går på tværs af kategorierne Vores tilgang har været at se på indsatsområderne ud fra fire overordnede emner svarende til patientforløbet: Forebyggelse – Diagnostik – Behandling – Rehabilitering.

September 2019

Ekspertmøde 2019

 


Skolerapport

Videnscenter for Knoglesundhed har med baggrund i den øgede opmærksomhed på patientuddannelse og rehabilitering indenfor osteoporoseområdet, foretaget en afdækning af de eksisterende regionale og kommunale rehabiliteringstilbud indenfor osteoporose i Danmark. Det har været ønsket, dels at kortlægge de eksisterende tilbuds geografiske placering, men også at beskrive de eksisterende tilbud i forhold til de af sundhedsstyrelsens fremsatte minimumskrav til Kvalitetssikring af patientuddannelse (2012)

November 2019

Osteoporoseskoler i Danmark